Klart som korvspad: Så räknar du ut vad du får ut efter skatt

Bob
Skriven av Bob

När lönebeskedet landar i brevlådan eller i den digitala inkorgen, är det många som ställer sig frågan ”vad får jag ut efter skatt?”. Det är en berättigad fundering, då det ibland kan vara svårt att förstå sig på de många faktorer som påverkar hur mycket av lönen som faktiskt går att använda till vardagsutgifter och sparande. I denna artikel kommer vi att redogöra för hur man räknar ut sin nettolön med hjälp av tillgängliga verktyg och vilka faktorer som har betydelse för hur mycket pengar man får behålla efter det att skatten är betald.

Skatter och avgifter som påverkar din nettolön

För att förstå din nettolön måste du först ha koll på de olika skatter och avgifter som dras från din bruttolön. Kommunalskatt är en stor del av skatteavdraget och varierar beroende på vilken kommun du tillhör. Till detta kommer landstingsskatt, som går till regionens hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. Även begravningsavgift tillkommer, vilken är en liten avgift som alla betalar oavsett religiös tillhörighet. För den som är medlem i Svenska kyrkan tillkommer även en kyrkoavgift.

Så fungerar jobbskatteavdraget och grundavdraget

Jobbskatteavdraget är en skattereduktion för den som arbetar och syftar till att göra det mer lönsamt att arbeta. Denna skattereduktion dras automatiskt från din skatt och ökar därmed din nettolön. Grundavdraget är en del av din inkomst som är fri från skatt och storleken på avdraget beror på din årsinkomst. Både jobbskatteavdraget och grundavdraget är till för att sänka skatten och därmed öka incitamentet för arbete.

Statlig skatt och marginalskatt – vad betyder det för dig?

Statlig skatt betalas av de som har en inkomst som överstiger ett visst belopp per år. Det finns två nivåer för statlig skatt – en lägre och en högre. Marginalskatt är inte en skatt i sig, utan ett mått på hur mycket skatten ökar om du får mer i lön. Det är en kombination av kommunalskatt, landstingsskatt och statlig skatt. Marginalskatten blir relevant för dig som har en hög inkomst och kan påverka hur mycket du tjänar på att arbeta extra eller ta ut lön från eget företag.

Nya skatteregler och avdrag som kan påverka din plånbok

Från och med 2021 introducerades en ny skattereduktion, kallad ”Skattereduktion för förvärvsinkomster”, som kan ge upp till 1500 SEK extra per år. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om sådana förändringar, då de kan ha en direkt inverkan på din nettolön. Andra avdrag som kan påverka din skatt är t.ex. ränteavdrag om du har lån, eller avdrag för resor till och från arbetet.

Beräkna din nettolön – ett exempel i praktiken

För att ge en konkret bild av hur man räknar ut vad man får ut efter skatt, låt oss ta ett exempel. Vi antar att du har en månadslön på 25 000 SEK, är bosatt i en kommun med en skattesats på 32%, och inte är medlem i Svenska kyrkan. Med hjälp av ett digitalt verktyg kan du enkelt mata in dessa uppgifter och få fram en beräkning på din nettolön.

Verktyget kommer att ta hänsyn till kommunalskatt, landstingsskatt, eventuell statlig skatt, jobbskatteavdraget och grundavdraget. Det kommer även att visa hur mycket du betalar i skatt procentuellt och i kronor. På detta sätt får du en tydlig överblick över din ekonomi och kan planera dina utgifter och sparande på ett mer informativt sätt.

I exemplet skulle verktyget visa att av din bruttolön på 25 000 SEK, efter skatter och avdrag, blir din nettolön ungefär 17 000 SEK. Detta är pengarna du faktiskt har att röra dig med varje månad. Genom att använda verktyget regelbundet kan du också se hur förändringar i din inkomst eller skatteregler påverkar din nettolön.

Att förstå sin lön efter skatt är grundläggande för att kunna hantera sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. Genom att använda rätt verktyg och hålla sig uppdaterad om skatter och avdrag, kan du göra välgrundade beslut som påverkar din ekonomiska framtid. Så nästa gång lönebeskedet kommer, vet du exakt vad du får ut efter skatt och kan planera dina finanser därefter.